pace, road

Hammer introduceert de Accelerator

Strategie, visie, portfolio, innovatie, productontwikkeling; allemaal ingewikkelde begrippen die lastige processen vooronderstellen en daarom veel tijd vergen. Te veel tijd, waarvan het overgrote deel ook nog wordt besteed aan begripsdefinities of de situatie in de markt. Zaken die eigenlijk duidelijk moeten zijn en als input gelden voor beslissingsprocessen.  

Moet dit allemaal zo moeilijk? Het antwoord is NEE!

Hammer ontwikkelde een tool waarmee (management) teams snel en hands on:

  • Visie kunnen alignen
  • Elkaar's positie kunnen vergelijken
  • Keuzen kunnen maken

We noemen het instrument de Accelerator omdat het de bovengenoemde processen exponentieel versnelt. Met als input ‘verzamelde ideeën’ en een hands-on ‘market scan’ zijn beslissingen te nemen in slechts enkele dagen tijd.

Wat is de Accelerator? Accelerator is een tool waarmee digitaal en real time visies kunnen worden gedeeld en afgestemd. Keuzes worden gemaakt in een kort tijdsbestek op basis van een aantal eenvoudige processtappen:

  1. Input voor het tool vormt een inventarisatie van mogelijke bedrijfsproposities en een quick market scan
  1. De proposities worden kort toegelicht en besproken
  1. De verschillende proposities worden op een aantal eenvoudige criteria (marktaantrekkelijkheid, haalbaarheid, fit met bedrijfsvisie) door de deelnemende teamleden gescoord.
  1. De scores worden vergeleken: tussen deelnemers, per propositie, in team. Verschillen en overeenkomsten worden bediscussieerd en vastgesteld.
  1. Keuzes voor na te streven of te ontwikkelen proposities worden gemaakt

Het resultaat van dit proces is een gedeelde visie op de mogelijke toekomstige bedrijfsportfolio en daarbij horende specifieke onderzoeksvragen op gebied van haalbaarheid, markt situatie en validatie.

De toepassingsgebieden zijn talrijk: roadmappen van innovatie, strategie, productontwikkeling zijn maar enkele voorbeelden van toepassingsgebieden waarop de Accelerator succesvol is toegepast.  

Klanten verkiezen de Accelerator boven ingewikkelde en lange strategy consultancy projecten omdat het hands-on is, het ontwikkelen van een gemeenschappelijke visie centraal staat, het marktgedreven werkt en de sterke visualisaties enorm katalyserend en versnellend werken.

De Accelerator is een praktisch doel dat marktkennis en realtime visualisaties gebruikt om snel tot beslissingen te komen. Daarmee wordt een enorme versnelling gerealiseerd. Geïnteresseerd? Get in touch! 

Andere blog posts

Hammer introduceert de Accelerator

De Hammer Accelerator is een praktische tool om snel strategische beslissingen te kunnen nemen.
Read more

Market Intel in B2B: Grasp intelligence directly from the source!

Collecting solid and effective Market Intelligence in B2B is challenging for different reasons.
Read more

Why do B2B companies struggle to find Market Intelligence?

For companies active in a B2B environment, their markets often can feel like a massive blackbox filled with blind spots.
Read more
Terug naar alle blogposts
Contact

Hammer B.V.

Adresgegevens

Jansbuitensingel 30
6811 AE Arnhem
Nederland

Kvk: 646451340000
Btw: NL855759264B01

Contactgegevens

Egbert Philips (directeur)
+31 6 5364 2774

info@hammer-intel.com

Website powered by: Doks Design Agency